Pratimo Vas kroz život

Potrebe i planovi mijenjaju se kroz život.

Naše police životnog osiguranja prate Vaš životni stil i čine Vašu budućnost sigurnijom.

A LIFE CLASSIC

Planirajte svoju budućnost

A LIFE Classic je polica osiguranja života koja čini temelj brige o obitelji i budućnosti. Polica koja može odgovoriti svim Vašim potrebama. Omogućuje sigurnost i štednju s garantiranom osiguranom svotom za doživljenje isteka osiguranja.

A LIFE PLUS

Zaštitite najdragocjenije – život i zdravlje

U vremenu u kojem živimo ponovno shvaćamo da su život i zdravlje najvrijednije što imamo.
A LIFE Plus je osigurateljni paket s kojim upravo povezujete brigu za život i zdravlje. Pored pogodnosti koje daje Classic program, sigurnost je dodatno proširena cjelokupnim zdravstvenim paketom kojim imate potpunu kontrolu i nad svojim zdravljem.

A LIFE GARANT

Kombinacija štednje i sigurnosti

 A LIFE Garant polica životnog osiguranja s jednokratnom uplatom premije najbolji je spoj štednje i osiguranja. Ostvarite jedinstvene prinose po doživljenju isteka trajanja osiguranja, uz širok spektar osiguranih rizika. Uz trajanje do 5 godina, u svako doba imate pristup uplaćenim premijama osiguranja.

A LIFE JUNIOR

Savršen dar za 18. rođendan

A LIFE Junior je polica osiguranja života u korist maloljetnog djeteta, s naglašenom štednom komponentom, koja štiti i ugovaratelja i dijete, i omogućuje garantirani prinos od 2,21% godišnje na osnovnu premiju osiguranja.
Termin isplate police je u godini kad dijete navršava 18 godina.

A LIFE RISIKO

Kad Vam je sigurnost najbitnija.

A LIFE Risiko je polica životnog osiguranja bez štedne komponente u kojoj je moguće prilagođavati trajanje, visinu osiguranih svota i dodatne rizike koji se mogu ugovoriti. Uz to, omogućuje fleksibilnost korištenja kao kolateral, a posebno i otkupnu vrijednost ako ste isplatili kredit.