PUBLIKACIJE

2022.
SFCR 2022.
MSFI 2021
MSFI 2022.
MSFI 2021
Mišljenje ovlaštenog aktuara 2022.
MSFI 2021

2021.
AL financijsko 2021
MSFI 2021
Mišljenje ovlaštenog aktuara 2021

2020.

pdfikonaIzvješće o solventnosti i financijskom stanju za 2020. godinu – SFCR

pdfikona

AGL financijsko 2020.

pdfikonaMišljenje ovlaštenog aktuara za 2020.