PUBLIKACIJE

2023.
SFCR 2023.
MSFI 3
Mišljenje ovlaštenog aktuara 2023.

2022.
SFCR 2022.
MSFI 2021
MSFI 2022.
MSFI 2021
Mišljenje ovlaštenog aktuara 2022.
MSFI 2021

2021.
AL financijsko 2021
MSFI 2021
Mišljenje ovlaštenog aktuara 2021

2020.

pdfikonaIzvješće o solventnosti i financijskom stanju za 2020. godinu – SFCR

pdfikona

AGL financijsko 2020.

pdfikonaMišljenje ovlaštenog aktuara za 2020.