Nezgoda

Svakodnevni ritam života izlaže nas brojnim rizicima. Neovisno, nalazite li se na radnom mjestu ili ste sudionik u prometu ili obavljate kućanske poslove mogući su nesretni slučajevi (nezgode).

Premda ih ne možemo predvidjeti niti ih možemo spriječiti, posljedice nesretnog slučaja možemo znatno ublažiti osiguranjem od nesretnog slučaja.

Što je nesretni slučaj?

Nesretni slučaj predstavlja svaki iznenadni, neočekivani i od volje ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili korisnika osiguranja neovisan događaj, koji djelujući izvana i naglo na tijelo osiguranika uzrokuje osiguranikovu smrt, trajnu invalidnost, privremenu nesposobnost za rad ili narušavanje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.

Osiguranjem od nesretnog slučaja pokriveni su iznenadni i nepredvidivi događaji koji nerijetko izazivaju tjelesne ozljede ili narušavanje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć, a nažalost u nekim slučajevima i smrt.

Osiguranjem nećemo otkloniti uzroke nesretnog slučaja ali ćemo ublažiti njegove posljedice npr. novčanom naknadom, pokrićem troškova liječenja, troškova spašavanja ili boravka u bolnici odnosno na neki drugi financijski način koji nama ili našim bližnjima pomaže u prevladavanju posljedica nesretnog slučaja.

Zašto ugovoriti?

Osiguranje od nesretnog slučaja omogućuje ugovaranje širokog spektra posljedica koje mogu nastupiti.

Isto tako, osigurana osoba će lakše i brže doći do naknade za štetu i pokrića troškova izazvanih nesretnim slučajem, neovisno tko ga je uzrokovao.

Ono omogućuje da sami odaberemo visinu obeštećenja ukoliko nastupe posljedice izazvane tjelesnim ozljeđivanjem od nesretnog slučaja.

Njime možemo individualizirati rizik i prilagoditi ga vlastitom hobiju, sportskoj aktivnosti ili putovanju.

Na kraju, njime možemo ublažiti posljedice koje nesretni slučajevi nerijetko izazivaju u materijalnom smislu i sačuvati standard života.

Što pokriva osiguranje?

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja omogućuje ugovaranje širokog spektra naknada, koje se prilagođuju potrebama osiguranika. Izdvajamo neke od najčešćih:

  • Naknade za trajnu invalidnost, ovisno o utvrđenom postotku trajnog invaliditeta
  • Naknade za smrt uslijed nesretnog slučaja
  • Naknade za smrt uslijed bolesti
  • Naknade za privremenu nesposobnost za rad ili školovanje
  • Naknade za boravak u bolnici
  • Naknade za lom kosti
  • Troškove liječenja
  • Troškove operacija

Najčešće vrste

Uz osiguranje putnika od posljedica nesretnog slučaja u motornim vozilima kao vrste osiguranja koju svi poznajemo, najčešće se ugovaraju slijedeće vrste osiguranja od posljedica nesretnog slučaja:

  • osiguranje osoba pri redovnim ili izvanrednim zanimanjima
  • osiguranje gostiju i posjetitelja
  • osiguranje predškolske i školske djece te studenata
  • osiguranje članova sportskih klubova i organizacija te različitih udruženja