Uživam radeći svoj posao, a uspješna karijera pruža mi sigurnu budućnost.
Tatjana Bebić, Stručni suradnik