Dopunsko zdravstveno osiguranje

Zaštitite se od nepotrebnih troškova i ugovorite dopunsko osiguranje!

Osnovno pokriće

AGRAM LIFE dopunsko zdravstveno osiguranje je paket osiguranja koji Vam osim standardnog pokrića troškova participacije svake osigurateljne godine omogućava i dodatno pravo na zdravstvene usluge Specijalne bolnice AGRAM.

paket osiguranja uključuje

Usluge u Specijalnoj bolnici AGRAM:

 • jedan klinički pregled ovlaštenog liječnika

 • laboratorijske pretrage: KKS, glukoza, AST, ALT, kolesterol, trigliceridi i urin – kompletan pregled

 • 10% popusta na tržišne cijene

Prošireno pokriće

 • lijekovi s B liste

 • osiguranje od nesretnog slučaja (izbor 3 vrste paketa)

U Hrvatskoj obvezno zdravstveno osiguranje ne pokriva sve troškove nastale tijekom liječenja. Ako nemate dopunsko zdravstveno osiguranje, to znači da dio troškova liječenja morate platiti sami.

Ugovaranjem AGRAM LIFE dopunskog osiguranja mi pokrivamo razliku do pune cijene zdravstvenih usluga koja nije pokrivena obveznim zdravstvenim osiguranjem.

Na taj način izbjegavate visoke participacije prilikom posjeta liječniku, bolničkog liječenja, uzimanja lijekova na recept i ostalih usluga obveznog zdravstvenog osiguranja gdje se dodatno plaća.

Dobri razlozi za ugovaranje dopunskog zdravstvenog osiguranja:

Medicinska njega prema Vašim potrebama, usluge koje nisu ili su samo djelomično pokrivene obveznim zdravstvenim osiguranjem:

 • specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici osim ambulantne fizikalne medicine i rehabilitacije

 • specijalistička dijagnostika koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite

 • ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom listom ortopedskih i drugih pomagala

 • specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući

 • liječenje u drugim državama članicama i trećim državama sukladno propisima Europske unije

 • troškovi bolničke zdravstvene zaštite

 • dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe od 18 do 65 godina starosti

 • dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe starije od 65 godina

 • zdravstvena zaštita pružena kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine, sukladno općem aktu HZZO-a

 • izdavanje lijeka po receptu.

Koliko su naši osiguranici raznoliki, toliko je raznolika i njihova potreba za zdravstvenom zaštitom.

Ugovaranjem dopunskog zdravstvenog osiguranja AGRAM LIFEA, osim što izbjegavate visoke participacije prilikom posjeta liječniku, bolničkog liječenja, uzimanja lijekova na recept i ostalih usluga, imate priliku kad je potrebno i bez čekanja obaviti jedan pregled kod ovlaštenog liječnika i laboratorijske pretrage u poliklinikama Specijalne bolnice AGRAM. Također Vam omogućavamo i popust za sve ostale pretrage koje možete obaviti tijekom godine u poliklinikama Specijalne bolnice AGRAM.

Naš cilj je pružiti Vam upravo ono zdravstveno osiguranje koje Vam je potrebno kako biste mogli bolje zaštititi sebe i svoje najmilije.

Ugovorite svoju policu dopunskog zdravstvenog osiguranja i zaštitite se od nepotrebnih dodatnih troškova

Osim zaštite od potencijalno visokih troškova participacija, ugovaranjem dopunskog zdravstvenog osiguranja AGRAM LIFE, osigurali ste i dodatnu zaštitu Vašeg zdravlja.

Ukoliko želite još višu razinu zdravstvene sigurnosti Vašu policu osiguranja možete proširiti:

 • pokrićem troškova lijekova s B liste

 • osiguranjem od nesretnog slučaja čime će Vaša zaštita biti višestruka

Dodatne pogodnosti:

 • 10% popusta na plaćanje odjednom

 • iskaznica kao sredstvo plaćanja

 • online ugovaranje

Dopunsko osiguranje Dob  osiguranika
18 - 40 41 - 60 61 - 75
Godišnja premija
Osnovno pokriće Dopunsko i Dodatno zdravstveno osiguranje*

*Dodatno zdravstveno osiguranje uključuje:
1. Laboratorijske pretrage u Specijalnoj bolnici AGRAM:
KKS, glukoza, AST, ALT, kolesterol, trigliceridi i urin kompletan pregled
2. Jedan klinički pregled ovlaštenog liječnika Specijalne bolnice AGRAM
3. 10 % popusta na usluge Specijalne bolnice AGRAM
111,49€

157,94€

237,57€

Prošireno pokriće
1. Dopunska lista lijekova HZZO 38,49€

65,03€

171,21€

2. Osiguranje od nesretnog slučaja
* ovisno o ugovorenim svotama osiguranja od 10,62 do 13,20€
Smrt uslijed nesretnog slučaja: 6.636,14 - 13.272,28€
Trajna invalidnost: 13.272,28 - 26.544,56€
Bolnička dnevnica: 6,64 - 13,27€

Provjera statusa dopunskog zdravstvenog osiguranja

Neovisno, nalazite li se u Osijeku, Zadru, Rijeci, Zagrebu, Splitu, Varaždinu ili Slavonskom Brodu, Vaše zdravlje ima prednost. Visoka razina profesionalne i pouzdane medicinske usluge, u terminu koji ne opterećuje preostale Vaše obveze omogućuje Vam nadzor nad Vašim zdravljem.

Poliklinike Specijalne bolnice AGRAM

Usluge iz pokrića polica dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja AGRAM LIFE obavljaju se u poliklinikama Specijalne bolnice AGRAM koja je najveći privatni zdravstveni sustav u RH. Specijalna bolnica AGRAM svoju snagu temelji na vlastitom liječničkom kadru, suvremenoj opremi te 20-godišnjem prepoznatljivom iskustvu u pružanju cjelovite zdravstvene zaštite.
Prateći potrebe korisnika 2019. godine otvorena su vrata novog odjela opće kirurgije u Zagrebu pružajući im tako širi raspon usluge.

PROIZVODI DODATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

AGL-950x630-8

PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PROGRAM AGRAM

AGL-950x630-9

KLUB ZDRAVLJAZDRAVSTVENI PROGRAM

Za više informacija

Besplatni info telefon

0800 11 40

Pošaljite upit na email

webupiti@agramlife.hr