A LIFE JUNIOR

Svako dijete u obitelj donosi sreću i zadovoljstvo.

Djeca su naša budućnost, stoga učinimo njihovu budućnost sigurnijom.

ŠTEDNJA I SIGURNOST

A LIFE Junior je dječja štedna polica osiguranja života, sklopljena u korist maloljetnog djeteta, s garantiranim prinosom od 2,21% godišnje na osnovnu premiju.
Sigurnost djeteta – u slučaju smrti ugovaratelja, AGRAM LIFE nastavlja plaćati ugovorenu premiju.

NAMJENA

Polica je namijenjena svima koji svojoj djeci ili unucima žele pružiti bezbrižan i jednostavniji početak samostalnog života, nastavak školovanja ili financijsku pomoć za ulazak u punoljetnost.

SKLAPANJE UGOVORA I ISPLATA

Policu je moguće zaključiti na razdoblje od navršenih 30 dana djetetova života do 13. godine. Termin isplate police je u godini u kojoj dijete navršava 18 godina života.

Primjeri informativnog izračuna

Proizvod A LIFE Junior – DIJETE starosti 8 godina, ugovaratelj starosti 35 godina

GODIŠNJA uplata 1.000,00 EUR za osnovno osiguranje

Osigurani interes
DOŽIVLJENJE ugovorene dobi (18 godina) - 10.547,77 EUR
GARANTIRANI DOBITAK koji se pripisuje u svotu osiguranja za Doživljenje - 751,99 EUR

GODIŠNJA uplata 48,00 EUR za dodatno (dopunsko) osiguranje

Osigurani interes
Ranija smrt uslijed bolesti ili nesretnog slučaja (ugovaratelja kao osiguranika) - 10.000,00 EUR
Invalidnost uslijed nesretnog slučaja korisnika osiguranja nakon 14. godine - 10.000,00 EUR

JEDNOKRATNA uplata 10.000,00 EUR za osnovno osiguranje

Osigurani interes
DOŽIVLJENJE ugovorene dobi (18 godina) - 11.392,52 EUR
GARANTIRANI DOBITAK koji se pripisuje u svotu osiguranja za Doživljenje - 2.443,25 EUR

JEDNOKRATNA uplata 200,00 EUR za dodatno (dopunsko) osiguranje

Osigurani interes
Invalidnost uslijed nesretnog slučaja korisnika osiguranja nakon 14. godine - 10.000,00 EUR

Premiju je moguće platiti jednokratno i višekratno (godišnje, polugodišnje, kvartalno i mjesečno).

Osnovna pokrića na polici su

  • doživljenje isteka s garantiranim dobitkom koji se isplaćuje djetetu u 18. godini života
  • ranija smrt ugovaratelja - u kojem slučaju se podmiruje cjelokupna premija osiguranja za puno trajanje police osiguranja
  • invalidnost uslijed nesretnog slučaja - isplaćuje se isključivo djetetu, odnosno njegovim zakonskim zastupnicima

A LIFE Junior paket štednog osiguranja pruža jedinstvene prednosti:

Štednju uz garantirani prinos od 2,21% godišnje na osnovnu premiju

Sigurnost u slučaju ranije smrti ugovaratelja kao nositelja premije osiguranja

Zaštitu djeteta, korisnika osiguranja starijeg od 14 godina od invalidnosti
uslijed nesretnog slučaja