A LIFE CLASSIC

U životu je važno posložiti prioritete, znati što Vam je najvažnije.

Bitno je imati više mogućnosti kako biste za sebe izabrali i napravili ono što je najbolje.

Tako i kroz proizvod A LIFE Classic imate mogućnost kreirati svoju,
Jedinstvenu policu životnog osiguranja.

modularnost

Polica A LIFE Classic je modularna polica životnog osiguranja koja Vam pruža mogućnost odabira pokrića i visine osiguranih svota. Ovisno o Vašim životnim prioritetima i trenutnim mogućnostima, sami kreirate najbolju zaštitu za sebe i svoju obitelj.

DOPUNSKO OSIGURANJE

Uz osnovno osiguranje života, na raspolaganju Vam je i dopunsko osiguranje, po kojemu se isplaćuje osigurana svota ili naknada ako za trajanja police nastupi nesretni slučaj koji prouzroči smrt, invaliditet, boravak u bolnici zbog ozljede ili lom kosti.

FIKSNA OSIGURANA SVOTA

A LIFE Classic je polica osiguranja života s fiksnim osiguranim svotama za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Od početka pa do isteka ugovora, u svakom trenutku Vaši su ugovoreni iznosi sigurni i neovisni o promjenama na tržištu.

Primjeri informativnog izračuna

Proizvod A LIFE Classic u trajanju 10 godina za osiguranika starosti 40 godina – višekratna uplata (EUR)

OSIGURANI INTERES SVOTA OSIGURANJA GODIŠNJA UPLATA
Doživljenje – kao istek ugovora 10.000,00 968,57
Ranija smrt – uslijed bolesti 10.000,00 25,17
Smrt – uslijed nesretnog slučaja 10.000,00 11,00
UKUPNA GODIŠNJA PREMIJA 1.004,74

Proizvod A LIFE Classic u trajanju 5 godina za osiguranika starosti 40 godina – jednokratna uplata (EUR)

OSIGURANI INTERES SVOTA OSIGURANJA JEDNOKRATNA UPLATA
Doživljenje – kao istek ugovora 10.000,00 9.622,45
Ranija smrt – uslijed bolesti 10.000,00 87,69
Smrt – uslijed nesretnog slučaja 10.000,00 55,00
UKUPNA JEDNOKRATNA PREMIJA 9.765,14

Trajanje osiguranja moguće je od 2 do 35 godina. Polica se ugovara u eurima, a premija se može platiti jednokratno ili višekratno (godišnje, polugodišnje, kvartalno i mjesečno).

Polica donosi niz pogodnosti:

Jasno iskazanu premiju za štednju i svaki pojedinačni rizik

Fleksibilnost raspona osiguranih svota

Garantirane osigurane svote za cijelo vrijeme trajanja police