Jer zdravlje je moja odluka

Kompetentan, multidisciplinaran i inovativan.

Zdravstveni program AGRAM LIFE osiguranja pruža potpunu i dugoročnu brigu o zdravlju.
Jedinstvena ponuda medicinskih usluga temeljenih na znanju, prevenciji, ranom otkrivanju
i individualiziranom pristupu liječenju u Specijalnoj bolnici AGRAM, najvećem privatnom
zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj, brigu o zdravlju podiže na višu razinu.

PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PROGRAM AGRAM

U središte interesa postavlja prevenciju i unapređenje općeg zdravstvenog stanja kako bi se spriječio nastanak bolesti, ili ako se bolest razvila da se njezini simptomi prepoznaju i liječe. Sistematski pregled koji se prilagođava Vašim potrebama, a usluge se odrađuju u Specijalnim bolnicama Agram

KLUBZDRAVLJA

Preuzmite kontrolu nad Vašim zdravljem i ugovorite policu Klub zdravlja

Obavite sve potrebne preglede u Poliklinikama Specijalne bolnice AGRAM, bez čekanja i gužve, u ugodnoj atmosferi. Na raspolaganju Vam je 20 godišnje stručno iskustvo u pružanju cjelovite zdravstvene usluge.