Jer zdravlje je moja odluka

Kompetentan, multidisciplinaran i inovativan.

Zdravstveni program AGRAM LIFE osiguranja pruža potpunu i dugoročnu brigu o zdravlju.
Jedinstvena ponuda medicinskih usluga temeljenih na znanju, prevenciji, ranom otkrivanju
i individualiziranom pristupu liječenju u Specijalnoj bolnici AGRAM, najvećem privatnom
zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj, brigu o zdravlju podiže na višu razinu.

CLASSIC ZDRAVSTVENI PROGRAM

Izaberite jednu od polica: XXL, XL i preuzmite kontrolu nad svojim zdravljem

U središte interesa postavlja prevenciju i rano otkrivanje, koje putem kompletnog sistematskog pregleda pruža na jednom mjestu i u jednom danu, u Poliklinikama Specijalne bolnice AGRAM.

EXCLUSIVEZDRAVSTVENI PROGRAM

Ukoliko tražite više i želite posebnu pažnju

Exclusive program Gold i Silver polica prati Vaše potrebe. Najširi spektar pokrića medicinskih usluga u sklopu prevencije i ranog otkrivanja prilagođenih individualnim potrebama i suvremenom načinu života.

KLUBZDRAVLJA

Preuzmite kontrolu nad svojim zdravljem i ugovorite policu iz programa Klub zdravlja

Obavite sve potrebne preglede u poliklinikama Specijalne bolnice AGRAM, bez čekanja i gužve, u ugodnoj atmosferi. Na raspolaganju Vam je 20-godišnje stručno iskustvo u pružanju cjelovite zdravstvene usluge.