1. KORAK

2. KORAK

Osigurana svota – Iznos kojim želim raspolagati po isteku police | Premija – iznos koji uplaćujem temeljem ugovorene police

3. KORAK

* Informativna ponuda dostavit će Vam se na unesenu e-mail adresu. Stoga Vas molimo za točan unos Vaših osobnih podataka.
Odaberite naše najbliže prodajno mjesto
Police je moguće ugovoriti u domaćoj valuti ili u eurima gdje se sve uplate i isplate obavljaju u HRK prema srednjem tečaju HNB-a.
Pristupna dob je razlika između tekuće godine i godine rođenja
Odaberite dinamiku plaćanja premije koja najviše odgovara Vašim navikama
Svota kojom raspolažete po isteku police
Svota koja se u slučaju prirodne smrti osiguranika, prije isteka police isplaćuje odabranom korisniku
Svota koja se u slučaju smrti osiguranika uslijed nesretnog slučaja, prije isteka police isplaćuje odabranom korisniku
Svota koja se isplaćuje u postotku jednakom postotku trajnog invaliditeta
Iznos koji se isplaćuje za provedenu noć u bolnici radi ozljede uslijed nesretnog slučaja
Iznos koji se isplaćuje kao naknada za prijelom kosti
Odaberite naše najbliže prodajno mjesto
Police je moguće ugovoriti u domaćoj valuti ili u eurima gdje se sve uplate i isplate obavljaju u HRK prema srednjem tečaju HNB-a.
Pristupna dob je razlika između tekuće godine i godine rođenja
Moguće je ugovaranje od 1 do 5 godina.
Odaberite dinamiku plaćanja premije koja najviše odgovara Vašim navikama
Osnovna premija za štednju
Osnovna premija za štednju
Osnovna premija za štednju
Osnovna premija za štednju
Osnovna premija za štednju
Osnovna premija za štednju
Osnovna premija za štednju
Osnovna premija za štednju
Premija za pokriće prirodne smrti
Premija za pokriće smrti osiguranika uslijed nesretnog slučaja
Premija za pokriće rizika trajnog invaliditeta
Iznos koji se isplaćuje za provedenu noć u bolnici radi ozljede uslijed nesretnog slučaja
Iznos koji se isplaćuje kao naknada za prijelom kosti
Odaberite naše najbliže prodajno mjesto
Police je moguće ugovoriti u domaćoj valuti ili u eurima gdje se sve uplate i isplate obavljaju u HRK prema srednjem tečaju HNB-a.
Pristupna dob je razlika između tekuće godine i godine rođenja
Svota kojom raspolažete po isteku police
Svota koja se u slučaju prirodne smrti osiguranika, prije isteka police isplaćuje odabranom korisniku
Svota koja se u slučaju smrti osiguranika uslijed nesretnog slučaja, prije isteka police isplaćuje odabranom korisniku
Svota koja se isplaćuje u postotku jednakom postotku trajnog invaliditeta
Iznos koji se isplaćuje za provedenu noć u bolnici radi ozljede uslijed nesretnog slučaja
Iznos koji se isplaćuje kao naknada za prijelom kosti
Odaberite naše najbliže prodajno mjesto
Police je moguće ugovoriti u domaćoj valuti ili u eurima gdje se sve uplate i isplate obavljaju u HRK prema srednjem tečaju HNB-a.
Pristupna dob je razlika između tekuće godine i godine rođenja
Osnovna premija za štednju
Premija za pokriće prirodne smrti
Premija za pokriće smrti osiguranika uslijed nesretnog slučaja
Premija za pokriće rizika trajnog invaliditeta
Iznos koji se isplaćuje za provedenu noć u bolnici radi ozljede uslijed nesretnog slučaja
Iznos koji se isplaćuje kao naknada za prijelom kosti
Odaberite naše najbliže prodajno mjesto
Police je moguće ugovoriti u domaćoj valuti ili u eurima gdje se sve uplate i isplate obavljaju u HRK prema srednjem tečaju HNB-a.
Pristupna dob je razlika između tekuće godine i godine rođenja
Odaberite dinamiku plaćanja premije koja najviše odgovara Vašim navikama
Svota kojom raspolažete po isteku police
Svota koja se u slučaju prirodne smrti osiguranika, prije isteka police isplaćuje odabranom korisniku
Svota koja se u slučaju smrti osiguranika uslijed nesretnog slučaja, prije isteka police isplaćuje odabranom korisniku
Svota koja se isplaćuje u postotku jednakom postotku trajnog invaliditeta
Iznos koji se isplaćuje za provedenu noć u bolnici radi ozljede uslijed nesretnog slučaja
Iznos koji se isplaćuje kao naknada za prijelom kosti
Odaberite naše najbliže prodajno mjesto
Police je moguće ugovoriti u domaćoj valuti ili u eurima gdje se sve uplate i isplate obavljaju u HRK prema srednjem tečaju HNB-a.
Pristupna dob je razlika između tekuće godine i godine rođenja
Odaberite dinamiku plaćanja premije koja najviše odgovara Vašim navikama
Osnovna premija za štednju
Osnovna premija za štednju
Osnovna premija za štednju
Osnovna premija za štednju
Premija za pokriće prirodne smrti
Premija za pokriće smrti osiguranika uslijed nesretnog slučaja
Premija za pokriće rizika trajnog invaliditeta
Iznos koji se isplaćuje za provedenu noć u bolnici radi ozljede uslijed nesretnog slučaja
Iznos koji se isplaćuje kao naknada za prijelom kosti
Odaberite naše najbliže prodajno mjesto
Police je moguće ugovoriti u domaćoj valuti ili u eurima gdje se sve uplate i isplate obavljaju u HRK prema srednjem tečaju HNB-a.
Pristupna dob je razlika između tekuće godine i godine rođenja
Svota kojom raspolažete po isteku police
Svota koja se u slučaju prirodne smrti osiguranika, prije isteka police isplaćuje odabranom korisniku
Svota koja se u slučaju smrti osiguranika uslijed nesretnog slučaja, prije isteka police isplaćuje odabranom korisniku
Svota koja se isplaćuje u postotku jednakom postotku trajnog invaliditeta
Iznos koji se isplaćuje za provedenu noć u bolnici radi ozljede uslijed nesretnog slučaja
Iznos koji se isplaćuje kao naknada za prijelom kosti
Odaberite naše najbliže prodajno mjesto
Police je moguće ugovoriti u domaćoj valuti ili u eurima gdje se sve uplate i isplate obavljaju u HRK prema srednjem tečaju HNB-a.
Pristupna dob je razlika između tekuće godine i godine rođenja
Osnovna premija za štednju
Premija za pokriće prirodne smrti
Premija za pokriće smrti osiguranika uslijed nesretnog slučaja
Premija za pokriće rizika trajnog invaliditeta
Iznos koji se isplaćuje za provedenu noć u bolnici radi ozljede uslijed nesretnog slučaja
Iznos koji se isplaćuje kao naknada za prijelom kosti

Planirajte svoju budućnost

A LIFE Classic je polica osiguranja života na temelju koje korisnik osiguranja dobiva osiguranu svotu za slučaj doživljenja isteka police ili za slučaj prirodne smrti osiguranika prije isteka police.

Uz osnovno osiguranje života, može se ugovoriti i dopunsko osiguranje, po kojemu se isplaćuje osigurana svota ili naknada ako za trajanja police nastupi nesretni slučaj koji kod osigurane osobe prouzroči smrt, invaliditet, boravak u bolnici zbog tjelesne ozljede i lom kosti.

A LIFE Classic je modularna polica i omogućava kreiranje individualnih pokrića za svakog osiguranika ovisno o njegovim potrebama i mogućnostima, što je čini jedinstvenom na tržištu. Ugovaranje je moguće u eurima.

A LIFE Classic pruža izbor visine osiguranih svota za svaki osigurani rizik, ovisno o potrebama, i to do:

• Svota za doživljenje do 10x svote za raniju smrt
• Svota za raniju smrt do 10x svote za doživljenje
• Svota za smrt uslijed nesretnog slučaja do 5x svote za raniju smrt

Raspolažete određenim iznosom novca na duži rok?

Istodobno želite zaštitu i ulaganje. Najbolji način za to je odabir jednokratnog plaćanja premije unaprijed za cijelo razdoblje trajanja osiguranja.

A LIFE Classic - AGRAMLIFE osiguranje d.d.
A LIFE Classic - AGRAMLIFE osiguranje d.d.

1. KORAK

Osigurana svota – Iznos kojim želim raspolagati po isteku police | Premija – iznos koji uplaćujem temeljem ugovorene police

2. KORAK

* Informativna ponuda dostavit će Vam se na unesenu e-mail adresu. Stoga Vas molimo za točan unos Vaših osobnih podataka.
Odaberite naše najbliže prodajno mjesto
Pristupna dob je razlika između tekuće godine i godine rođenja
Pristupna dob djeteta je razlika između tekuće godine i godine rođenja djeteta, a može biti između 0 i 13 godina
Odaberite dinamiku plaćanja premije koja najviše odgovara Vašim navikama
Svota kojom raspolaže dijete u godini kad navrši 18 godina
Odaberite naše najbliže prodajno mjesto
Pristupna dob je razlika između tekuće godine i godine rođenja
Pristupna dob djeteta je razlika između tekuće godine i godine rođenja djeteta, a može biti između 0 i 13 godina
Odaberite dinamiku plaćanja premije koja najviše odgovara Vašim navikama
Osnovna premija za štednju
Osnovna premija za štednju
Osnovna premija za štednju
Osnovna premija za štednju
Odaberite naše najbliže prodajno mjesto
Pristupna dob je razlika između tekuće godine i godine rođenja
Pristupna dob djeteta je razlika između tekuće godine i godine rođenja djeteta, a može biti između 0 i 13 godina
Osnovna premija za štednju
Odaberite naše najbliže prodajno mjesto
Pristupna dob je razlika između tekuće godine i godine rođenja
Pristupna dob djeteta je razlika između tekuće godine i godine rođenja djeteta, a može biti između 0 i 13 godina
Svota kojom raspolaže dijete u godini kad navrši 18 godina

Savršen dar za 18. rođendan

A LIFE Junior je polica osiguranja života, s naglašenom štednom komponentom, sklopljena u korist maloljetnog djeteta, uz garantirani prinos od 2,21% godišnje.

Termin isplate police je u godini u kojoj dijete slavi 18. rođendan.
Namijenjena je svima koji svojoj djeci ili unucima žele pružiti bezbrižan i jednostavniji početak samostalnog života, nastavak školovanja ili financijsku pomoć za ulazak u punoljetnost. Roditelji, bake ili djedovi koji misle o budućnosti svoje djece i unuka u trenutku njihova rođenja sada imaju savršen dar za 18. rođendan.

Ova polica štednog osiguranja u korist djeteta pruža:
• 2,21% garantirani prinos godišnje ‒ na premiju za osnovno osiguranje,
• isplatu osigurane svote u godini u kojoj dijete navršava 18 godina života,
• zaštitu djeteta – korisnika od ranije smrti ugovaratelja,
• zaštitu djeteta – korisnika starijeg od 14 godina od invalidnosti uslijed nesretnog slučaja.

Policu je moguće zaključiti od navršenih djetetovih 30 dana života do 13. godine.
PLAĆANJE PREMIJE MOGUĆE JE VIŠEKRATNO I JEDNOKRATNO.
Kod višekratnog plaćanja premije izaberite: godišnje, polugodišnje, kvartalno ili mjesečno.
Kod jednokratnog plaćanja minimalna premija iznosi 3.000 EUR.

1. KORAK

Osigurana svota – Iznos kojim želim raspolagati po isteku police | Premija – iznos koji uplaćujem temeljem ugovorene police
* Informativna ponuda dostavit će Vam se na unesenu e-mail adresu. Stoga Vas molimo za točan unos Vaših osobnih podataka.
Odaberite naše najbliže prodajno mjesto
Moguće je ugovaranje od 10 do 25 godina.
Pristupna dob je razlika između tekuće godine i godine rođenja
Odaberite dinamiku plaćanja premije koja najviše odgovara Vašim navikama
Odabir željene svote za pokriće smrti od nezgode, invaliditeta i dnevne naknade
Premija za štednju
Premija za štednju
Premija za štednju
Premija za štednju
Zdravstvena – ili Paket Zdravlje – ovisno o visini premije i trajanju police koju ste izabrali poklanjamo Vam jednu od polica DZOa
Odaberite naše najbliže prodajno mjesto
Moguće je ugovaranje od 10 do 25 godina.
Pristupna dob je razlika između tekuće godine i godine rođenja
Odaberite dinamiku plaćanja premije koja najviše odgovara Vašim navikama
Odabir željene svote za pokriće smrti od nezgode, invaliditeta i dnevne naknade
Svota kojom raspolažete po isteku police
Zdravstvena – ili Paket Zdravlje – ovisno o visini premije i trajanju police koju ste izabrali poklanjamo Vam jednu od polica DZOa

Zaštitite najdragocjenije – život i zdravlje

Život i zdravlje najvrjednije su što imamo. A LIFE Plus je osigurateljni paket u kojem su povezani upravo briga za život i zdravlje.

A LIFE Plus je polica osiguranja života po kojoj će se korisniku osiguranja isplatiti osigurana svota za slučaj doživljenja isteka police ili za slučaj prirodne smrti ili smrti uzrokovane nesretnim slučajem osiguranika prije isteka police.

Uz osnovno osiguranje života, polica sadrži i dopunsko osiguranje, po kojemu će vam biti isplaćena osigurana svota ili naknadu ako za trajanja police nastupi nesretni slučaj koji kod osigurane osobe prouzroči smrt, invaliditet ili boravak u bolnici zbog ozljede.

A LIFE Plus pruža vam i posebnu zdravstvenu pogodnost – Paket zdravlje za Vas.
U ovom paketu možete izabrati jednu od polica iz našeg zdravstvenog programa, ovisno o ugovorenoj polici životnog osiguranja.

Više o Classic zdravstvenom programu
Više o Exclusive zdravstvenom programu
Više o zdravstvenom programu Klub zdravlja

Za više sigurnosti i zaštite i u A LIFE Plus paketu je moguće povećanje osiguranih svota:
• za slučaj ranije smrti uslijed nesretnog slučaja do 4x
• za slučaj invalidnosti uslijed nesretnog slučaja do 2x.

1. KORAK

Osigurana svota – Iznos kojim želim raspolagati po isteku police | Premija – iznos koji uplaćujem temeljem ugovorene police
* Informativna ponuda dostavit će Vam se na unesenu e-mail adresu. Stoga Vas molimo za točan unos Vaših osobnih podataka.
Odaberite naše najbliže prodajno mjesto
Pristupna dob je razlika između tekuće godine i godine rođenja
Moguće je ugovaranje od 3 do 5 godina
Svota kojom raspolažete po isteku police uvećanu za garantirani dobitak
Odaberite naše najbliže prodajno mjesto
Pristupna dob je razlika između tekuće godine i godine rođenja
Moguće je ugovaranje od 3 do 5 godina
Premija za štednju

Kombinacija štednje i sigurnosti

A LIFE Garant polica životnog osiguranja najbolji je spoj štednje i osiguranja. Uz potpunu sigurnost životnog osiguranja, nudi garantirani prinos od 1,00 % godišnje na osnovnu premiju i fleksibilnost prilagođenu vašim potrebama.

A LIFE Garant, uz osnovno osiguranje, uključuje i paket dopunskih osiguranja, kojima pruža zaštitu od nastupa smrti ili invalidnosti uslijed nesretnog slučaja i zaštitu od rizika smrti uslijed prometne nesreće.

A LIFE GARANT Vam pruža:

Garanciju prinosa

• 1,00 % godišnje na premiju za osnovno osiguranje (ovisno o trajanju)
• potpuna zaštita uloženih sredstava
• prinos oslobođen poreza

Fleksibilnost

• izbor trajanja od 3 do 5 godina
• mogućnost otkupa po isteku prve godine osiguranja
• minimalna jednokratna premija već od 2.000 €

Osiguranje života

• zaštita za slučaj ranije smrti uslijed bolesti
• zaštita za slučaj nastupa invalidnosti ili smrti uslijed nesretnog slučaja

Dodatnu sigurnost

• isplata dvostruke osigurane svote za slučaj smrti uslijed nesretnog slučaja
• isplata trostruke osigurane svote za slučaj smrti uslijed prometne nesreće

** Svi iznosi u ovom letku u € iskazani su primjenom fiksnog tečaja konverzije

1 euro=7,53450 kuna.

Vaša suglasnost

Za nastavak izračuna premije informirajte se o obradi osobnih podataka ovdje i označite svoju suglasnost.

AGRAM LIFE osiguranje d.d.