AGRAM Klub zdravlja

Zdravlje uvijek trebate staviti na prvo mjesto.

Zato smo za Vas pripremili police AGRAM Kluba zdravlja.

Istražite ih, odaberite najbolje za sebe i zdravlju dajte prioritet!

Klub zdravlja
BASIC/PLUS

Za Vas koji povremeno trebate specijalističke preglede ili dijagnostičke pretrage police Klub zdravlja Basic i Plus idealan su izbor dodatnog zdravstvenog osiguranja.

Klub zdravlja
COMFORT/COMFORT +

Želite li uz redovnu prevenciju imati i kontinuiran pristup specijalističkim i dijagnostičkim uslugama, pa i uslugama kirurgije, najbolji je izbor Klub zdravlja Comfort.

Klub zdravlja
PROTECT/PROTECT +

Kako biste obavili ciljane medicinske preglede i dijagnostičke pretrage te pratili stanje organizma prije i nakon izloženosti virusu SARS-CoV-2, za Vas smo kreirali program Klub zdravlja Protect.

Za Vas koji tijekom godine trebate individualne, povremene usluge Specijalne bolnice AGRAM, programi Kluba zdravlja Basic i Plus idealan su izbor.

Police Kluba zdravlja Basic i Plus omogućuju Vam obavljanje svih potrebnih pregleda, bez čekanja i gužve, u dogovorenom terminu i ugodnoj atmosferi, tijekom trajanja osiguranja do iznosa osigurane svote.

Programi Kluba zdravlja Comfort i Comfort Plus pružaju kompletnu zdravstvenu zaštitu, prevenciju i liječenje, koje dodatno prilagođavate svojim dugoročnim ciljevima očuvanja zdravlja.

Uz opširan sistematski pregled iz Classic programa, koji se provodi svake druge godine u poliklinikama Specijalne bolnice AGRAM, u godinama kada nema pokrića sistematskog pregleda na raspolaganju su Vam sve usluge Specijalne bolnice AGRAM do osigurane svote, što uključuje i uslugu kirurgije.

Sumnjate li na pojavu simptoma SARS-CoV-2 virusa?

Jeste li preboljeli virus ili bili u kontaktu sa zaraženom osobom?

Polica Protect pruža kvalitetno praćenje stanja organizma prije i nakon izloženosti virusu SARS-CoV-2, uz dobivanje rezultata u najkraćem vremenu.

Programi Klub zdravlja nastavak su kontinuirane brige AGRAM LIFE osiguranja i Specijalne bolnice AGRAM o dobrom zdravlju svojih osiguranika i korisnika.
Policama Basic, Plus, Comfort, Comfort Plus, Protect i Protect Plus dugoročnu brigu o vlastitom zdravlju prepuštate liječnicima Specijalne bolnice AGRAM.

TIP POLICE BASIC PLUS COMFORT COMFORT PLUS PROTECT PROTECT PLUS
Premija 265,45 €

(2.000 kn)

398,17 €

(3.000 kn)

252,17 €

(1.900 kn)

331,81 €

(2.500 kn)

33,18 €

(250 kn)

53,09 €

(400 kn)

Trajanje (u god.) 1 1 3 ili 5 3 ili 5 1 1
Paket Covid usluga DA DA
Sistematski pregled 1/3/5 godina DA DA
Osigurana svota 2/4 godina 398,17 €

(3.000 kn)

663,61 €

(5.000 kn)

Osigurana svota 398,17 €

(3.000 kn)

663,61 €

(5.000 kn)

Popust na Covid testove (u kn) 20% 20%
Popust na preglede izvan svote/sistematskog 20% 30% 30% 40% 10% 10%
Popust na usluge kirurgije do 30% do 40%

*Izračunato primjenom fiksnog tečaja konverzije 1 euro = 7,53450 kuna.

Najveći privatni osigurateljni zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj.

Suvremeno opremljene poliklinike Specijalne bolnice AGRAM u sedam hrvatskih gradova:
Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci, Zadaru, Varaždinu i Slavonskom Brodu.

Saznajte više o operativnim zahvatima koje je moguće obaviti u pokriću Vaše Comfort police.

Saznajte više

Poliklinike Specijalne bolnice AGRAM

Usluge zdravstvenog osiguranja pružaju se u poliklinikama Specijalne bolnice AGRAM, najvećeg privatnog zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Specijalna bolnica AGRAM svoju snagu temelji na vlastitom liječničkom kadru, suvremenoj opremi te 20-godišnjem prepoznatljivom iskustvu u pružanju cjelovite zdravstvene zaštite.

Prateći potrebe korisnika, 2019. godine Specijalna bolnica AGRAM proširila je raspon usluga i otvorila vrata novog odjela opće kirurgije u Zagrebu.

PROIZVODI DODATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

CLASSIC ZDRAVSTVENI PROGRAM

EXCLUSIVEZDRAVSTVENI PROGRAM

KLUB ZDRAVLJAZDRAVSTVENI PROGRAM