AGRAM Klub zdravlja

Zdravlje uvijek trebate staviti na prvo mjesto.

Zato smo za Vas pripremili police AGRAM Kluba zdravlja.

Istražite ih i stavite zdravlje na prvo mjesto!

Klub zdravlja SILVER/SILVER+

Korištenje svih usluga do svote osiguranja, kao i pristup uslugama specijalne bolnice Agram, a kod Silver plus police i pristup uslugama kirurgije Specijalne bolnice Agram

Klub zdravlja COMFORT/COMFORT +

Želite li uz redovnu prevenciju imati i kontinuirani pristup specijalističkim i dijagnostičkim uslugama, pa i uslugama kirurgije, kreirali smo Vam program Klub zdravlja Comfort.

Klub zdravlja BASIC/PLUS

Za Vas koji povremeno trebate specijalističke preglede ili dijagnostičke pretrage police Klub zdravlja Basic i Plus idealan su izbor dodatnog zdravstvenog osiguranja.

Ako tražite i želite više za sebe i svoje zdravlje, Silver i Silver Plus program omogućuje individualiziran pristup fokusiran na Vas i Vaše zdravlje.

Dobrovoljni zdravstveni program Silver i Silver Plus prate Vaše potrebe. Najširi spektar pokrića medicinskih usluga u sklopu prevencije i ranog otkrivanja prilagođenih individualnim potrebama i suvremenom načinu života.

Brza i kvalitetna zdravstvena usluga očekuje Vas u svakoj od naših poliklinika Specijalne bolnice AGRAM.

Pristup uslugama kada Vam zatrebaju ili zdravstveni savjeti, najmodernija medicinska tehnologija, bez čekanja i gužve, pružaju potpunu sigurnost i komfort.

Briga o zdravlju nikad nije bila ugodnija..

Za Vas koji trebate individualne, povremene usluge Specijalne bolnice AGRAM kako bi Vam tijekom godine omogućili pristup njima program Klub zdravlja Basic i Plus idealan su izbor dodatnog zdravstvenog osiguranja.

Police Kluba zdravlja Basic i Plus omogućuju Vam obavljanje svih potrebnih pregleda, bez čekanja i gužve, u dogovorenom terminu i ugodnoj atmosferi tijekom trajanja osiguranja do iznosa osigurane svote.

Program Kluba zdravlja Comfort i Comfort Plus pruža kompletnu zdravstvenu zaštitu, prevenciju i liječenje koju dodatno prilagođavate svojim dugoročnim ciljevima očuvanja zdravlja.

Opširan sistematski pregled koji se provodi svake druge godine u poliklinikama Specijalne bolnice AGRAM, uz korištenje svih usluga Specijalne bolnice AGRAM do osigurane svote uključivo i usluga kirurgije u godinama kada nema pokrića sistematskog pregleda.

Programi Klub zdravlja nastavak su kontinuirane brige AGRAM LIFE osiguranja i Specijalne bolnice AGRAM o dobrom zdravlju svojih osiguranika i korisnika.
Policama Basic, Plus, Comfort, Comfort Plus, Silver i Silver Plus, dugoročnu brigu o vlastitom zdravlju prepuštate liječnicima poliklinika Specijalne bolnice AGRAM.

TIP POLICE BASIC PLUS COMFORT COMFORT PLUS SILVER SILVER PLUS
Premija 300 € 450 € 300 € 400 € 700 € 1.000 €
Trajanje [u god.] 1 1 3 ili 5 3 ili 5 Od 1-5 g. Od 1-5 g.
Sistematski pregled 1/3/5 godina DA DA
Osigurana svota 2/4 godina 400 € 650 €
Osigurana svota 450 € 700 € 1.500 € 2.000 €
Popust na preglede izvan svote/sistematskog 20% 30% 30% 40% od 10%- 40% od 10% – 40%
Usluge kirurgije popust do 20% popust do 30% osigurana svota 500 €

Najveći privatni osigurateljni zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj.

Suvremeno opremljene poliklinike Specijalne bolnice AGRAM u sedam hrvatskih gradova:
Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci, Zadaru, Varaždinu i Slavonskom Brodu.

Saznajte više o operativnim zahvatima koje je moguće obaviti u pokriću Vaše Comfort police.

Saznajte više

Poliklinike Specijalne bolnice AGRAM

Usluge zdravstvenog osiguranja pružaju se u poliklinikama Specijalne bolnice AGRAM, najvećeg privatnog zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Specijalna bolnica AGRAM svoju snagu temelji na vlastitom liječničkom kadru, suvremenoj opremi te 20-godišnjem prepoznatljivom iskustvu u pružanju cjelovite zdravstvene zaštite.

Prateći potrebe korisnika, 2019. godine Specijalna bolnica AGRAM proširila je raspon usluga i otvorila vrata novog odjela opće kirurgije u Zagrebu.

PROIZVODI DODATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

CLASSIC ZDRAVSTVENI PROGRAM

KLUB ZDRAVLJAZDRAVSTVENI PROGRAM