PROVJERA STATUSA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA